Besluiten ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag zijn alle instemmingsverzoeken goedgekeurd.

Belangrijkste onderwerpen waren:
* Contributiebeleid seizoen 2024-2025
NIEUW: inning bondscontributie, bijdrage vakantietrainingen, maandelijkse automatische incasso, gewijzigde opzegtermijnen
* Ingebruikname nieuwe systeem voor ledenadministratie en contributie-inning met nieuwe website en SV DOTO app


Klik hier om de notulen te lezen.